slide 1 kleinkinderen
slide 2 kan of er niet meer is
snappen huisarts
handleiding
koken
toeslagen
vacature
voorschriften
nieuwsbrieven begrijpen
salarisstrookjes
ontspanning

Werkgevers

Een beetje meer taal, rekenen of digitale vaardigheden zorgt voor meer veiligheid, betrokkenheid, productiviteit en ontwikkeling.

In onze stad zijn er ruim 12.000 laaggeletterden. De meeste mensen hebben Nederlands als moedertaal en 60% is aan het werk, dus ook bij jullie. Dit zijn mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, rekenen en / of het gebruik van digitale hulpmiddelen. Dat heeft een enorme impact. Mensen die hier moeite mee hebben bij voorbeeld moeite met:

 • Meedoen: Van het voorlezen aan de (klein)kinderen tot het begrijpen van de informatie van school. En van het lezen van whatsapp berichten tot e-mails van de vereniging
 • Veilig werken: instructies lezen, veiligheidsvoorschriften begrijpen, digitale toepassingen gebruiken
 • Zorgen voor zichzelf en anderen: verwijsbrieven van huisartsen en bijsluiters van medicijnen begrijpen, formulieren invullen, een gesprek met een arts onthouden
 • Financiën: moeite met het begrijpen van salarisstrookjes en brieven van de belastingdienst, het via internet regelen van bankzaken
 • Vervoer: borden lezen, een navigatiesysteem bedienen, een bus- of treinreis maken

Je kunt je voorstellen dat dat een enorme impact heeft op het welzijn en de zelfredzaamheid van mensen. Daarom helpt Taalhuis Helmond. Neem contact met ons op voor vragen of het bespreken van mogelijkheden tot samenwerking. Stuur ons een appje, een mail of bel met 06-86880764

 • 17% van de Helmonders heeft moeite met basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen of het gebruik van digitale hulpmiddelen
 • 60% van deze mensen is aan het werk
 • Het merendeel heeft Nederlands als moedertaal
 • 5-10% van de arbeidsongevallen komt door te weinig begrip van bijvoorbeeld werkinstructies of digitale werkprogramma’s
Als je je eigen personeel wil helpen: Herken de signalen, benut de hulp die er is

Grote kans dus dat ook uw medewerkers hiermee moeite heeft. We hebben het dan over mensen met Nederlands als moedertaal.

Deze mensen hebben bijvoorbeeld moeite met het:

 • Begrijpen van veiligheidsvoorschriften
 • Gebruik van digitale systemen zoals een urenregistratiesysteem
 • Lezen van instructies, intranet of personeelsblad
 • Downloaden en lezen van salarisstroken
 • Invullen van formulieren

Dit heeft gevolgen. Zo blijkt uit onderzoek dat 5 – 10% van de arbeidsongevallen een direct gevolg is van het niet begrijpen van instructies, voorschriften of systemen. Maar ook betrokken zijn bij collega’s of het bedrijf is moeilijk. En de kans op fouten, inefficiëntie of productiviteitsverlies is vele malen groter. Verminderde basisvaardigheden kunnen ook veel invloed hebben op het welzijn en dus op het verzuim. Armoede en gezondheidsproblemen komen binnen deze groep vaker voor. Alle reden dus om dit als werkgever te willen herkennen en bespreekbaar te maken. Want het is lang niet altijd zichtbaar, ook vanwege schaamte.

Alle reden dus voor u als werkgever om dit te herkennen en bespreekbaar te maken. Want het is lang niet altijd zichtbaar, ook vanwege schaamte.

“Ik vul die formulieren thuis wel in”  of “Ik ben mijn leesbril vergeten, wil jij dit even voorlezen”. Het zijn zomaar wat slimmigheidjes waarmee mensen hun moeite met lezen of rekenen verbloemen.

 • Taalhuis Helmond helpt werkgevers en HR-medewerkers om signalen te herkennen en om ze bespreekbaar te maken. Én uiteraard helpen we jullie medewerkers graag bij het leren van lezen, schrijven, rekenen of het gebruik van digitale hulpmiddelen. Individueel of in company.
 • Én uiteraard helpen we uw medewerkers graag bij het leren van lezen, schrijven, rekenen of het gebruik van digitale hulpmiddelen. Individueel of incompany. Zo werken we samen aan een productieve, veilige, betrokken en inclusieve werkomgeving. Bekijk hier wat er zoal is aan hulp.
Als je medewerkers veel inwoners van Helmond ontmoeten

Medewerkers van onder andere (thuis)zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties, ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, scholen, verenigingen, winkels en horecazaken ontmoeten heel veel inwoners van onze mooie stad. Zij hebben een unieke kans om voor mensen écht het verschil te maken. Daarom leert Taalhuis Helmond om moeite met lezen en schrijven, rekenen of digitale vaardigheden te herkennen en bespreekbaar te maken. Zo maken we Helmond samen zelfredzamer.

Neem snel contact op met het Taalhuis en ontdek hoe we u kunnen helpen om het verschil te maken.

Een beetje meer taal is ook veel meer gezondheid

Samen maken we Helmond zo ook gezonder. 25% van de Nederlandse volwassenen heeft namelijk beperkte ‘gezondsheidsvaardigheden’. Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden hebben moeite om informatie over gezondheid en zorg te vinden, te begrijpen en toe te passen. Mensen hebben dan moeite met zaken als:

 • Medicijnen op de juiste manier innemen
 • De weg vinden in het ziekenhuis
 • Zoeken op het internet of werken met digitale ‘mijn … ‘omgevingen (digitale vaardigheden) (Uitnodigings)brieven en mails begrijpen
 • Folders, brieven, mails, formulieren en bijsluiters begrijpen
 • Gesprekken met zorgverleners voeren
 • Uitleg en adviezen begrijpen en in praktijk brengen