Boekstartcoach 

 • Voor ouders die meer willen weten over voorlezen aan kinderen van 0 tot 4 jaar.
 • Gratis lidmaatschap voor de bibliotheek.
 • Gratis boekstartkoffertje met leuke boekjes voor het kind.
 • Vraag ernaar bij het consultatiebureau.

Gratis bibliotheek lidmaatschap

 • Alleen voor mensen met een minimuminkomen.

Taalpunt

 • Een aanbod van makkelijke leesboeken.
 • Verkrijgbaar in de bibliotheek.
 • Hier vind je ook informatie over hulp bij taal of omgaan met computer, telefoon of tablet.

VoorleesExpress

 • Voor ouders met jonge kinderen.
 • Samen met een vrijwilliger samen (voor)lezen en taalspelletjes doen.
 • Een half jaar lang.

Samen Digi-TAAL

 • Kinderen en ouders leren van elkaar omgaan met de digitale wereld.
 • 20 weken een tablet in bruikleen voor deelnemers.
 • Ouders en kinderen doen leerzame spelletjes en gebruiken informatieve apps.
 • Bij de Bibliotheek.

Staatsexamen 1

 • Taalcursus die op niveau B1 brengt.
 • Taalniveau B1 is het gangbare taalniveau in Nederland zoals je dat vaak tegenkomt op werk of op school.
 • Lezen, schrijven, spreken en luisteren
 • Bij Ter Aa

IDO spreekuur

 • Voor als iemand hulp nodig heeft bij iets digitaal regelen met de overheid.
 • Bij de bibliotheek.

NT2 tot A2

 • Taalcursus die je op niveau A2 brengt.
 • Met dit taalniveau begrijpt iemand korte, eenvoudige teksten. Zo kan iemand makkelijker informatie vinden in teksten van een advertentie of menukaart bijvoorbeeld.
 • Lezen, schrijven, spreken en luisteren.
 • Bij Ter Aa.

Digisterker

 • In eigen tempo leren hoe de DigiD werkt en wat je er allemaal mee kunt regelen.
 • Bij de bibliotheek.

Rekenen

 • Leren met voorbeelden uit het dagelijkse leven. Denk bijvoorbeeld aan stijgende prijzen of het energieverbruik.
 • Rekenlessen door een bevoegd docent.
 • Bij Ter Aa.