Aanbod

De samenwerkende partners van Taalhuis Helmond bieden al allerlei vormen van hulp aan. Van informele 1-op-1 hulp van een vrijwilliger tot formele opleidingen met een diploma. En alles daartussen. Bekijk het actuele aanbod op www.taalhuishelmond.nl. We staan ook open om samen met jullie nieuwe vormen van aanbod te ontwikkelen. Heb je ideeën, neem contact met ons op.

Boekstartcoach 

 • Voor ouders die meer willen weten over voorlezen aan kinderen van 0 tot 4 jaar.
 • Gratis lidmaatschap voor de bibliotheek.
 • Gratis boekstartkoffertje met leuke boekjes voor het kind.
 • Vraag ernaar bij het consultatiebureau.

Gratis bibliotheek lidmaatschap

 • Alleen voor mensen met een minimuminkomen.

Taalpunt

 • Een aanbod van makkelijke leesboeken.
 • Verkrijgbaar in de bibliotheek.
 • Hier vind je ook informatie over hulp bij taal of omgaan met computer, telefoon of tablet.

VoorleesExpress

 • Voor ouders met jonge kinderen.
 • Samen met een vrijwilliger samen (voor)lezen en taalspelletjes doen.
 • Een half jaar lang.

Samen Digi-TAAL

 • Kinderen en ouders leren van elkaar omgaan met de digitale wereld.
 • 20 weken een tablet in bruikleen voor deelnemers.
 • Ouders en kinderen doen leerzame spelletjes en gebruiken informatieve apps.
 • Bij de Bibliotheek.

Staatsexamen 1

 • Taalcursus die op niveau B1 brengt.
 • Taalniveau B1 is het gangbare taalniveau in Nederland zoals je dat vaak tegenkomt op werk of op school.
 • Lezen, schrijven, spreken en luisteren
 • Bij Ter Aa

IDO spreekuur

 • Voor als iemand hulp nodig heeft bij iets digitaal regelen met de overheid.
 • Bij de bibliotheek.

NT2 tot A2

 • Taalcursus die je op niveau A2 brengt.
 • Met dit taalniveau begrijpt iemand korte, eenvoudige teksten. Zo kan iemand makkelijker informatie vinden in teksten van een advertentie of menukaart bijvoorbeeld.
 • Lezen, schrijven, spreken en luisteren.
 • Bij Ter Aa.

Digisterker

 • In eigen tempo leren hoe de DigiD werkt en wat je er allemaal mee kunt regelen.
 • Bij de bibliotheek.

Rekenen

 • Leren met voorbeelden uit het dagelijkse leven. Denk bijvoorbeeld aan stijgende prijzen of het energieverbruik.
 • Rekenlessen door een bevoegd docent.
 • Bij Ter Aa.

Koffie met een tablet 

 • Eenvoudig leren wat er digitaal kan.
 • Ook voor mensen zonder eigen tablet of smartphone.
 • Vraag ernaar bij de bibliotheek.

Taal en Thee

 • In de eigen wijk taal oefenen met vrijwilligers.
 • Met een kleine groep.
 • Duurt 1 tot 1,5 jaar.
 • Bij LEVgroep.

Klik & Tik Cursus

 • In eigen tempo leert iemand omgaan met de computer of tablet en het internet.
 • Bij de bibliotheek.

Taalmaatje

 • 1-op-1 taal oefenen met een getrainde vrijwilliger.
 • 1x per week.

Taalcafé

 • Taal oefenen met vrijwilligers.
 • Open inloop.
 • Wekelijks bij de bibliotheek.

Boekstartcoach 

 • Voor ouders die meer willen weten over voorlezen aan kinderen van 0 tot 4 jaar.
 • Gratis lidmaatschap voor de bibliotheek.
 • Gratis boekstartkoffertje met leuke boekjes voor het kind.
 • Vraag ernaar bij het consultatiebureau.

Gratis bibliotheek lidmaatschap

 • Alleen voor mensen met een minimuminkomen.

Taalpunt

 • Een aanbod van makkelijke leesboeken.
 • Verkrijgbaar in de bibliotheek.
 • Hier vind je ook informatie over hulp bij taal of omgaan met computer, telefoon of tablet.

VoorleesExpress

 • Voor ouders met jonge kinderen.
 • Samen met een vrijwilliger samen (voor)lezen en taalspelletjes doen.
 • Een half jaar lang.

Staatsexamen 1

 • Taalcursus die op niveau B1 brengt.
 • Taalniveau B1 is het gangbare taalniveau in Nederland zoals je dat vaak tegenkomt op werk of op school.
 • Lezen, schrijven, spreken en luisteren
 • Bij Ter Aa

NT2 tot A2

 • Taalcursus die je op niveau A2 brengt.
 • Met dit taalniveau begrijpt iemand korte, eenvoudige teksten. Zo kan iemand makkelijker informatie vinden in teksten van een advertentie of menukaart bijvoorbeeld.
 • Lezen, schrijven, spreken en luisteren.
 • Bij Ter Aa.

Rekenen

 • Leren met voorbeelden uit het dagelijkse leven. Denk bijvoorbeeld aan stijgende prijzen of het energieverbruik.
 • Rekenlessen door een bevoegd docent.
 • Bij Ter Aa.

Taal en Thee

 • In de eigen wijk taal oefenen met vrijwilligers.
 • Met een kleine groep.
 • Duurt 1 tot 1,5 jaar.
 • Bij LEVgroep.

Taalmaatje

 • 1-op-1 taal oefenen met een getrainde vrijwilliger.
 • 1x per week.

Taalcafé

 • Taal oefenen met vrijwilligers.
 • Open inloop.
 • Wekelijks bij de bibliotheek.

Taalpunt

 • Een aanbod van makkelijke leesboeken.
 • Verkrijgbaar in de bibliotheek.
 • Hier vind je ook informatie over hulp bij taal of omgaan met computer, telefoon of tablet.

Samen Digi-TAAL

 • Kinderen en ouders leren van elkaar omgaan met de digitale wereld.
 • 20 weken een tablet in bruikleen voor deelnemers.
 • Ouders en kinderen doen leerzame spelletjes en gebruiken informatieve apps.
 • Bij de Bibliotheek.

IDO spreekuur

 • Voor als iemand hulp nodig heeft bij iets digitaal regelen met de overheid.
 • Bij de bibliotheek.

Digisterker

 • In eigen tempo leren hoe de DigiD werkt en wat je er allemaal mee kunt regelen.
 • Bij de bibliotheek.

Koffie met een tablet 

 • Eenvoudig leren wat er digitaal kan.
 • Ook voor mensen zonder eigen tablet of smartphone.
 • Vraag ernaar bij de bibliotheek.

Klik & Tik Cursus

 • In eigen tempo leert iemand omgaan met de computer of tablet en het internet.
 • Bij de bibliotheek.